Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een artikel datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Naast deze wettelijke garantie bieden we ook nog een eigen garantie die niets afdoet van de wettelijke garantie.
Op al onze artikelen zit minimaal 1 jaar garantie onverlet alle wettelijke bepalingen omtrent garantie en conformiteit. In dit jaar zorgen we ervoor dat eventuele problemen kosteloos worden opgelost.

Binnen de garantietermijn dragen wij zorg voor herstel of omruiling van het defecte artikel, aflevering van het ontbrekende onderdeel of, indien herstel of vervanging niet mogelijk is wordt de aankoopprijs vergoed. Voorrijd- en/of verzendkosten komen hierbij voor rekening van LASCANA. Aanvullend bieden wij 3 maanden garantie op reparaties.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op onze garantie indien er sprake is van:

  • Beschadiging door opzet of door nalatigheid;
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Normale slijtage;
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Bij een ongegronde klacht kunnen wij je nog steeds helpen met een oplossing. De gemaakte kosten zijn dan echter voor eigen rekening.


 Terug naar Garantie & reparatie